Máy xay cầm tay - Tiện dụng cho việc chuẩn bị bữa ăn bé-bi của bạn
Đầu dao xay vỏ chụp plastic (Plastic shaft, white)

Part-No.: 67050327
Fits: Multiquick 3, Multiquick advantage, Multiquick fresh 
Model: MR300, MR320, MR330, MQ300, MQ320, MQ325
Type: