Máy xay cầm tay - Tiện dụng cho việc chuẩn bị bữa ăn bé-bi của bạn
Cối xay 1.500ml (All-in-one food processor attachment MQ 70)

Part-No.: 67051023
Fits: Multiquick 5, Multiquick 7, Multiquick professional, Multiquick fresh 
Model: MR500, MR530, MR540, MR550, M 650, MR570, MR700, MR730, MR740, MQ500, MQ520, MQ525, MQ535, MQ545, MQ5000, MQ5007, MQ5020, MQ5035, MQ5037, MQ5045, MQ5077, MQ5137, MQMQ700, MQ725, MQ735, MQ745, MQ775, MQ930
Type: